Cwestiynau Cyffredin

  • baner_pen
  • baner_pen
  • baner_pen

FAQ

CWESTIYNAU CYFFREDIN

C1: Ydych chi'n ffatri neu'n gwmni masnachu?

A: Rydym yn ffatri .Rydym yn eich croesawu'n gynnes i'n ffatri ar gyfer ymweld a chydweithrediad.

C2: Sut i osod y babell pen to?

A: Bydd fideo gosod a llawlyfr defnyddiwr yn cael ei anfon atoch, mae gwasanaeth cwsmeriaid ar-lein hefyd ar gael.Mae ein pabell to yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o SUV, MPV, trelar gyda rac to.

C3: A gaf i gael un sampl ar gyfer gwirio ansawdd?

A: Nid yw'n broblem.Gallwch gysylltu â ni am samplau i wirio ansawdd y cynnyrch.

C4: Beth yw eich telerau cyflwyno?

A: FOB, EXW, Gall fod yn negodi gan eich hwylustod.

C5: A yw'r caledwedd ar gyfer gosod y babell wedi'i gynnwys?

A: Ydw.Mae'r pecyn mowntio fel arfer wedi'i leoli ym mhoced blaen y babell ynghyd â phecyn offer.

C6: A oes unrhyw nodiadau atgoffa arbennig am y rhagofalon ar gyfer aros dros nos mewn pabell to?

A: Mae pabell y to wedi'i gwneud o ddeunydd wedi'i selio, sy'n dal dŵr ac nid yw'n gallu anadlu.Argymhellir cadw o leiaf un ffenestr yn rhannol agored i sicrhau awyru digonol i'r preswylwyr, ac i leihau anwedd.

C7: Sut ddylwn i lanhau / trin corff y babell?

A: Ar gyfer ffabrig y corff, mae'r rhan fwyaf o'r pebyll wedi'u gwneud o ffabrig synthetig felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio triniaeth glanach / gwrth-ddŵr a ddyluniwyd ar gyfer y math hwnnw o ffabrig.Rydym yn argymell glanhau a thrin eich pabell o leiaf unwaith y flwyddyn.

Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n glanhau unrhyw un o'r cydrannau ffug gan ddefnyddio brwsh meddal a / neu gywasgydd aer.

C8: Sut ddylwn i storio fy mhabell to yn y tymor hir?

A: Mae yna sawl ffordd argymelledig i storio'ch pabell, ond yn gyntaf gwnewch yn siŵr bod y babell wedi sychu.

Os oes rhaid i chi gau eich pabell yn wlyb pan fyddwch chi'n gadael y gwersyll, agorwch hi bob amser a'i sychu'n syth ar ôl dychwelyd adref.Gall llwydni a llwydni ffurfio os cânt eu gadael am ormod o ddyddiau.

Wrth dynnu'ch pabell, ceisiwch gael rhywun arall i'ch cynorthwyo.Bydd hyn yn helpu i'ch atal rhag anaf ac o bosibl niweidio'ch cerbyd.Os oes rhaid i chi dynnu'r babell eich hun, argymhellir system hoist o ryw fath.Mae yna nifer o systemau codi caiac a fyddai'n gweithio'n wych ar gyfer hyn.

Os oes rhaid i chi dynnu'r babell a'i storio yn eich garej, gwnewch yn siŵr na fyddwch byth yn gosod y babell i lawr ar y sment a allai niweidio'r gorchudd PVC allanol.Defnyddiwch bad ewyn bob amser i osod y babell ymlaen, ac ydy, mae'n iawn gosod y rhan fwyaf o fodelau ar eu hochr.

Un peth nad yw pobl yn meddwl amdano, yw lapio'r babell mewn tarp i atal cnofilod rhag niweidio'r ffabrig.Yr argymhelliad gorau yw lapio'r babell mewn lapiad ymestyn i amddiffyn y ffabrig rhag lleithder, llwch a chreaduriaid."

EISIAU GWEITHIO GYDA NI?